Dây chuyền sản xuất

Sản phẩm chế tạo máy

Jig, Đồ gá

Sản phẩm tiêu hao và thiết bị thay thế

Băng tải, bàn thao tác, xe kéo đẩy hàng

Giá kệ kho, giá để hàng

Đối tác-khách hàng