Văn hóa công việc

Văn hóa LeanMAC

- Ở LeanMAC, chúng tôi làm việc dựa trên ý kiến, đề xuất của tập thể, và đặc biệt các lãnh đạo luôn luôn lắng nghe phản hồi từ cấp dưới. Mỗi năm chúng tôi đều tổ chức đợt đánh giá nhân viên toàn diện, qua đó tìm kiếm những tiềm năng mới để bổ sung vào đội ngũ quản lý cho công ty"

- Các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại LeanMAC có thể ví như chất xúc tác tinh thần đoàn kết, sáng tạo và "thách thức giới hạn" của nhân viên. LeanMAC luôn khuyến khích các nhân viên tìm hiểu và học tập ngôn ngữ, văn hóa của nhau để hiểu nhau hơn, đồng thời thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa Team Building, GWP(Great Work Place), văn nghệ, thi đấu thể thao… để nhân viên và gia đình của họ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau.

- Với LeanMAC "Con người" luôn là số 1!